Ștergerea contului în aplicația TaxiClub — 14444

 1. Intrați în meniu
 2. Din Meniu, intrați în Setări
 3. În partea de jos veți vedea butonul «Ștergeți contul»
 4. La apăsarea butonului «Ștergeți contul» vor fi șterse numărul dvs. de telefon, numele, avatarul, cardurile bancare, istoricul călătoriilor și setările aplicației

 

Ne puteti contacta:

Telefon: +373 22 333 333

Înregistrare: str. Uzinelor, 96/5

Chișinău, Moldova

Удаление аккаунта в приложении TaxiClub — 14444

 1. Зайдите в Меню
 2. Из Меню зайдите в Настройки
 3. Внизу Вы увидите кнопку «Удалить аккаунт»
 4. При нажатии на кнопку «Удалить аккаунт» будут удалены Ваш номер телефона, имя, аватар, банковские карты, история поездок и настройки приложения

 

По любым вопросам Вы можете связаться с нами:

Телефон: +373 22 333 333

Регистрация: ул. Узинелор, 96/5

Кишинев, Молдова

Delete account in the TaxiClub — 14444 app

 1. Go to Menu
 2. From the Menu, go to Settings
 3. At the bottom, you will see the «Delete Account» button
 4. When you press the «Delete Account» button, your phone number, name, avatar, bank cards, trip history, and app settings will be deleted.

 

You can contact us at:

Phone: +373 22 333 333
Registration: Uzinelor str., 96/5
Chisinau, Moldova